söndag 14 januari 2018

Mässtider vecka 3

Måndag den 15 januari
S:t Paulus, förste eremit 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 16 januari
S:t Marcellus, påve och martyr
 Hel. Mässa kl 7.30
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Pauli omvändelse!

Onsdag den 17 januari S:t Antonius den Store, abbot
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!
  
Torsdag den 18 januari
Fest Invigning S:t Eriks Domkyrkan
 Komm. Cathedra Petri
 Heliga Mässa kl 7. 30

Fredag den 19 januari Mässan ” ad tollendum schisma”
 Komm. S:t Henrik av Uppsala, martyr
 OBS! Hel. Mässa kl 18

Lördag den 20 januari
S:ti Fabian och Sebastian, martyrer 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Frans av Sales! 

 Söndag den 21 januari
Tredje söndagen efter Trettondagen
 Sjungen Mässa kl 9. 30 

måndag 8 januari 2018

Mässtider vecka 2

Måndag den 8 januari
Votivmässan till den heliga Treenigheten 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 9 januari
Votivmässa till Maria de Kristnas Hjälp
 Hel. Mässa kl 7.30

 Onsdag den 10 januari
Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 11 januari
Votivmässa
 Heliga Mässa kl 7. 30

Fredag den 12 januari
Votivmässa
 OBS! Hel. Mässa kl 8
 Efter Mässan: Kyrkkaffe!

Lördag den 13 januari
Fest Jesu Dop 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!

 Söndag den 14 januari
Andra söndagen efter Trettondagen
 Sjungen Mässa kl 9. 30 

måndag 1 januari 2018

Mässtider vecka 1

Måndag den 1 januari
Oktavdag av Jul 
 Sjungen Mässa Mässa kl 18. 30

Tisdag den 2 januari 
Fest S:t Jesu heliga Namn
 Hel. Mässa kl 7.30
 Onsdag den 3 januari Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

 Torsdag den 4 januari
Mässan till Jesus Överte Prästen
 Heliga Mässa kl 7. 30

 Fredag den 5 januari
Första fredag i månad:
 Mässa till Jesu Heliga Hjärta
 (Hel. Kommunion rekommanderat!)
 Hel. Mässa kl 18
 OBS! Efter Mässan välsignas det särskildt exorcerade
 ”Trettondagsvatten”: Ta gärna med flaskor!

 Lördag den 6 januari
Trettondagen – Fest Epifanie
 (samtidigt första lördag i månad:
 tänk på bikt och hel. kommunion!) 
 Hel. Mässa kl 9:30
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!

 Söndag den 7 januari
Fest av den Heliga Familjen
 Sjungen Mässa kl 9. 30

tisdag 26 december 2017

Mässtider vecka 52

Måndag den 25 december
Juldagen 
 Sjungen Mässa kl 9. 30

Tisdag den 26 december
Fest S:t Stephanos, protomartyr
 Hel. Mässa kl 9. 30

 Onsdag den 27 december
Fest S:t Johannes, apostel och evangelist
 Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Särskild välsignelse av vin!
 (Ta gärna med några flaskor!)
  
Torsdag den 28 november
Fest Heliga Oskyldiga Barn
 Heliga Mässa kl 7. 30 

Fredag den 29 december
Juloktaven
 Hel. Mässa kl 18

 Lördag den 30 december Juloktaven 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!

 Söndag den 31 december
Söndag i Juloktaven
 Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 18 december 2017

Mässtider vecka 51

Måndag den 18 december
Feria 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Ljuständning och tillbedjan!

Tisdag den 19 december
Feria
 Hel. Mässa kl 7. 30

 Onsdag den 20 december
Kvatemberonsdag i advent
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan 

Torsdag den 21 november
S:t Thomas, apostel och martyr
 Heliga Mässa kl 7. 30
  
Fredag den 22 december
Kvatemberfredag i advent
 Hel. Mässa kl 18
  
Lördag den 23 december
Kvatemberlördag i advent 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!
  
 Söndag den 24 december
Julafton
 Sjungen Mässa kl 9. 30
 Sjungen Julmässa kl 22

Måndag den 25 december
Juldagen
 Hel. Mässa kl 8:00 & 9:30
 OBS! Efter Mässan: Ljuständning och tillbedjan!

måndag 11 december 2017

Mässtider vecka 50

Måndag den 11 december
S:t Damasus, påve och martyr 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan:
 Ljuständning och tillbedjan!

Tisdag den 12 december
Feria - Komm. Vår Fru av Guadalupe
 Efter Mässan: Kristnas-Hjälp-välsignelse!
 Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 13 december
S:ta Lucia, jungfru och martyr
Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan 

Torsdag den 14 november 
 Heliga Mässa kl 7. 30

Fredag den 15 december
OBS! Idag ingen helig Mässa!

Lördag den 16 december
S:t Eusebius, biskop och martyr 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!
 OBS! Idag börjar novenan till Jul! 

 Söndag den 17 december
Tredje Söndagen i advent
 Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 4 december 2017

Mässtider vecka 49

Måndag den 4 december
S:t Petrus Chrylogos, biskop och kyrkolärare 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan:
 Ljuständning och tillbedjan!

Tisdag den 5 december
S:t Sabas, abbot
 Hel. Mässa kl 7. 30

 Onsdag den 6 december
S:t Nicolaus av Myra, biskop och bekännare
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan 

Torsdag den 7 november
S:t Ambriius, biskop och kyrkofader
 Heliga Mässa kl 7. 30

Fredag den 8 december
Högtid Jungfun Maries Obefläckade Avlelse
 Hel. Mässa kl 18
 OBS! Fullständig avlat
 efter Mässan: Särskild välsignelse!

Lördag den 9 december 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

 Söndag den 10 december
Andra Söndagen i advent
 Sjungen Mässa kl 9. 30