söndag 18 mars 2018

Mässtider vecka 12

Missa inte sommartid på söndag!
Don't forget to turn the clock forward on Sunday!

Måndag den 19 mars
Fest S:t Josef, Kyrkans skyddspatron
 OBS! Hel. Mässa kl 18!

Tisdag den 20 mars
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Tillbedjan!

 Onsdag den 21 mars
S:t Benedikt av Nursia
 Institutes skyddspatron
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

 Torsdag den 22 mars
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30 
 Efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 23 mars
Fest Jungrun Maries Sju Smärtor
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30!
 efter Mässan: Kristnas-Hjälp-välsignelse

Lördag den 24 mars
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Kristnas-Hjälp-välsignelse


 Söndag den 25 mars
Palmsöndag
 OBS! Sommartid!
 Palmvälsignelse och procession kl 9. 30
 Sjungen Mässa kl 10

tisdag 13 mars 2018

Mässtider vecka 11

Måndag den 12 mars
Åmminnelse av S:t Gregor den Store, påve
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 13 mars
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

 Onsdag den 14 mars
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30
 OBS! Idag börjar novenan till festen av
 Jungfrun Maries Sju Smärtor!

Torsdag den 15 mars 
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30 
 Efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 16 mars
OBS! Hel. Mässa kl 17

Lördag den 17 mars 
 Hel. Mässa kl 9
 Åmminnelse av S:t Patrick, biskop och bekännare
 OBS! After Mass: Special power-blessing!

 Söndag den 18 mars
Första Passionssöndag
 Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 5 mars 2018

Mässtider vecka 10

Måndag den 5 mars
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30
  
Tisdag den 6 mars
Åmmninelse S:t Perpetua och Felicitas
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

Onsdag den 7 mars
Fest S:t Thomas av Aquin, Institutets skyddspatron
 efter Mässan: Kyrkkaffe med påtår!
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Torsdag den 8 mars
Åmminnelse S:t Johannes av Gud, bekännare
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30 
 Efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 9 mars
Åmminnelse S:t Francesca Romana
 OBS! Hel. Mässa kl 17

Lördag den 10 mars 
 Åmminnelse S:ti fyrtio martyrar av Sebaste
 Hel. Mässa kl 9
 OBS! After Mass: Special blessing!
 OBS! Idag börjar novenan till festen av den helige Josef! 

 Söndag den 4 mars
Fjärde Söndagen i fastan
 Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 26 februari 2018

Mässtider vecka 9

Måndag den 26 februari
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 27 februari
Åmmninelse S:t Gabriel Possenti
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

 Onsdag den 28 februari
Kvatemberonsdag i fastan
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Torsdag den 1 mars
Mässan till Jesus Kristus Överteprästen
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30 
 Efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 2 mars 
Första fredag i månad:
 Mässan till Jesu Heliga Hjärta
 Tänk på den heliga kommunionen
 OBS! Hel. Mässa kl 17

Lördag den 3 februari 
Första lördag i månad
 Mässan till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
 Tänk på bikt och den heliga kommunionen!
 Hel. Mässa kl 9
 OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

 Söndag den 4 mars
Tredje Söndagen i fastan
 Sjungen Mässa kl 9. 30
 OBS! Idag börjar den mest effektiva
 ” nådenovenan” (”novena of grace”)
 till S:t Francisco Xavier”!

tisdag 20 februari 2018

Mässtider vecka 8

Måndag den 19 februari
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 20 februari
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

Onsdag den 21 februari
Kvatemberonsdag i fastan
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30 

Torsdag den 22 februari
Fest Petri Stol (Cathedra Petri)
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30 
Efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 23 februari
Kvatemberfredag i fastan
OBS! Hel. Mässa kl 17

Lördag den 24 februari
Kvatemberlördag i fastan
Hel. Mässa kl 9
OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

Söndag den 25 februari
Andra Söndagen i fastan
Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 12 februari 2018

Mässtider vecka 7

Måndag den 12 februari
De Sju Heliga Grundare av Servitorden 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 13 februari
Votivmässan till Maria de Kristnas Hjälp
 Hel. Mässa kl 7.30
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Petrus 

Onsdag den 14 februari Askonsdag
 Sjungen Mässa kl 18. 30
 OBS! Idag gäller fasta och abstinens!

Torsdag den 15 februari
Kom. S:ti Faustinus och Jovitus, martyrar
 Heliga Mässa kl 7. 30 

Fredag den 16 februari
Hel. Mässa kl 17

Lördag den 17 februari
Hel. Mässa kl 9
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

 Söndag den 18 februari
Första Söndagen i fastan
 Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 5 februari 2018

Mässtider vecka 6

Måndag den 5 februari
S:ta Agatha, jungfru och martyr 
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 6 februari
S:t Titus, biskop och bekännare
Hel. Mässa kl 7.30

 Onsdag den 7 februari
S:t Romuald, abbot
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

 Torsdag den 8 februari
S:t Johannes de Matha, bekännare
 Heliga Mässa kl 7. 30 

Fredag den 9 februari
S:t Cyrill av Alexandria, biskop och kyrkolärare
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 10 februari
S:ta Scholastica, jungfru
 Hel. Mässa kl 9
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

 Söndag den 11 februari
Söndag Quinquagesima
 Sjungen Mässa kl 9. 30
 Åminnelse av festen av Vår Fru av Lourdes
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp-välsignelse!