måndag 17 april 2017

Mässtider vecka 16

Måndag den 17 april
Måndag i Påskotaven
Hel. Mässa kl 9. 30

Tisdag den 18 april
Tisdag i Påskoktaven
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 19 april
Onsdag i Påskoktaven
Hel. Mässa kl 18. 30 

Torsdag den 20 april
Torsdag i Påskoktaven
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 21 april
Fredag i Påskoktaven
Hel. Mäsaa kl 17. 30

Lördag den 22 april
Lördag i Påskoktaven
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Maria-den Kristnas-Hjälp-välsignelse!

Söndag den 23 april
Söndagen efter Påsk ”in Albis”
Sjungen Mässa kl 9. 30


måndag 10 april 2017

Mässtider vecka 15

Update 11/4 - OBS Ändrad tid IGEN, kl. 13 på fredag

Måndag den 10 april
Måndag i Stilla veckan
Hel. Mässa kl 18. 30

Tisdag den 11 april
Tisdag i Stilla veckan
Helig Mässa kl 7. 30

Onsdag den 12 april
Onsdag i Stilla veckan
Helig Mässa kl 18. 30 

Torsdag den 13 april
Skärtorsdag
Helig Mässa kl 17!

Fredag den 14 april
Långfredag
Liturgi kl 13

Lördag den 15 april
Påskafton
Påsknatten kl 20

Söndag den 16 april 
Påskdagen
Sjungen Mässa kl 9. 30

Måndag den 17 april
Annandag Påsk
Helig Mässa kl 9. 30


Processionen till Kalvarieberget - Bruegel d.ä.

måndag 3 april 2017

Mässtider vecka 14

Måndag den 3 april
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 4 april
Helig Mässa kl 7. 30

Onsdag den 5 april
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 6 april Helig Mässa kl 7. 30
OBS! Tillbedjan hela dagen till kl 19!
Sakramental välsignelse kl 19

Fredag den 7 april
Fest Jungfrun Marie Sju Smärtor
Hel. Mässa kl 17. 30
OBS! Första fredag i månad:
Helig kommunion rekommenderas!

Lördag den 8 april
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp - välsignelse

Söndag den 9 april - Palmsöndag
Palmvälsignelse och procession kl 9. 00
Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 27 mars 2017

Mässtider vecka 13

Måndag den 27 mars
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 28 mars
Helig Mässa kl 7. 30

Onsdag den 29 mars
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan! 

Torsdag den 30 mars
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 31 mars
Helig Mässa kl 17. 30

Lördag den 1 april Första lördag i månad:
Mässa till Jungrun Marias Obefläckade Hjärta
Bikt och helig kommunion rekommenderas!
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 2 april
Första passionssöndag
Sjungen Mässa kl 9. 30söndag 19 mars 2017

Mässtider vecka 12

Måndag den 20 mars
Högtid S:t Joseph,
Jungfrun Maries Brudgum
Påbjuden högtid
Hel. Mässa kl 18.30

Tisdag den 21 mars
Högtid S:t Benedikt, Instituts skyddspatron
OBS! Fullständig avlat!
OBS! Helig Mässa kl 18.30

Onsdag den 22 mars
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan! 

Torsdag den 23 mars
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 24 mars
Helig Mässa kl 17. 30

Lördag den 25 mars
Högtid Marie Bebådelse
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 26 mars
Fjärde Söndagen i fastan - Laetare Söndagen
Sjungen Mässa kl 9. 30

The Annunciation - Frederic James Shields

söndag 12 mars 2017

Mässtider vecka 11

N.B.: Ingen mässa på fredag/No mass on Friday

Måndag den 13 mars
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 14 mars
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 15 mars 
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 16 mars 
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 17 mars
OBS! Idag ingen hel. Mässa!

Lördag den 18 mars
Komm. S:t Kyrill av Jerusalem
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 19 mars
Tredje Söndagen i fastan
Sjungen Mässa kl 9. 30

OBS! S:t Josef firas på måndag den 20:e mars!


måndag 6 mars 2017

Mässtider vecka 10

Måndag den 6 mars
Komm. S:tae Perpetua och Felicitas, martyrer
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 7 mars
Högtid S:t Thomas av Aquino, kyrkolärare
OBS! Sjungen hel. Mässa kl 18. 30
Fullständig avlat!

Onsdag den 8 mars
Kvatemberonsdag i fastetiden
Hel. Mässa kl 18. 30

Torsdag den 9 mars
Komm. S:ta Franziska Romana, änka
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 10 mars
Kvatemberfredag i fastetiden
OBS! Hel. Mässa kl. 17. 30
(kl 18. 30 korsväg på arabiska)

Lördag den 11 mars
Kvatemberlördag i fastetiden
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse
OBS! Idag börjar novenan till den helige Josef!

Söndag den 12 mars
Andra Söndagen i fastan
Sjungen Mässa kl 9. 30
Husaby kyrka, Västergötland